Silný vítr na Cukráku. Má dnes dost foukat, ale s Honzou Koterou jsme domluvení, že se podíváme na Cukrák. Už u domu mi přijdou nárazy docela silné, ale mám to…