Back To Top

https://youtu.be/0EVtGb-mwJo 28.3.2022 Suchomasty - 45 km přes Karlštejn do Prahy První odlet. Ze Suchomast nikdy nikdo neodletěl s jedinou výjimkou Tomáše Plátěnky do sousední vesnice. Dnes má být poslední dobrý den před zkažením počasí, ale já dopoledne nemůžu a navíc se mi ani nechce